Xingqian Zhang

 

Xingqian Zhang

Research Associate
303 Biotech Bldg
Division of Nutritional Sciences
 
Phone: (607) 254-8672
Email: xz276@cornell.edu
View Cornell University Contact Info